Technologie

Disponujeme všemi níže popsanými technologiemi, což pro zákazníky znamená, že jakýkoli náhradní díl bude VŽDY k dispozici a budeme schopni jej dodat v přiměřeném čase.

Ruční laminování kompozitů

Ruční laminování je časově nejnáročnější způsob výroby. Hodí se na nejsložitější tvary, které nelze jinou technologií vyrobit, jako jsou listy vrtule, některé části nosné konstrukce.

Ovíjení kompozitů

Navíjení kompozitních materiálu, především uhlíku, je nejefektivnější v poměru hmoty a pevnosti konečného výrobku. V naprosté většině se jedná o ovíjení pěnového jádra a následného finiše v negativní formě. Tímto způsobem vyrábíme u modelů od roku 2017 krycí koš a vzpěry nosné části.

Laminování kompozitů RTM/RIM

Laminování RTM/RIM (injektáž či vakuová injektáž) je technologicky náročné a hodí se pro menší a né příliš složité tvary, kde je však kladen extrémní důraz na směr zatížení, pevnost a odolnost kmitům. Touto technologií vyrábíme především kořeny vrtulí, jak pevných tak sklopných.

Prepreg kompozity

Výhodou Prepregových tkanin (předem nasycených tkanin) je u výsledného výrobku poměr pevnosti a hmotnosti. Vytvrzování probíhá oproti výše popsaným při vysokých teplotách a to ve spojení nejlepšího poměru pojiva a vláken dává pevnost srovnatelnou s kovy. Touto technologií vyrábíme středy stavitelných vrtulí a některé extrémně namáhané části nosné konstrukce.

BLDC motory

Dnes velice hojně používaná technologie elektronicky komutovaných motorů je v naprosté většině elektromobilních zařízení. Výhodou těchto motorů je především poměr hmotnosti a kroutícího momentu a tím i finálního výkonu. Dalšími výhodami je nenáročnost údržby a při vhodném nastavení i životnost.
Všechny typy motorů jsou navrženy ve spolupráci s elektrotechnickou fakultou a vyráběny s využitím nejlepších dostupných materiálů přímo u nás. Každý typ motoru je laděn na konkrétní použití a určení stroje, což zajištuje optimální chování celé soustavy.

Přesné CNC obrábění

Tato dnes již běžná technologie je samozřejmostí v každé výrobě - díly motorů a částí vrtulí.

3D tisk

Moderní a velice efektivní technologie výroby pro malosériovou produkci. S touto technologií jsme schopni velice rychle reagovat na jakoukoli konstrukční změnu a to nejen drobných součástí, ale i při výrobě modelů pro výrobu kompozitních součástí.

 

 

 

Technologie výrobyNavíjení3D tiskOsciloskopZapojeníOsaLaminace, formaMotorMotor2